Telefon 883 040 958

Telefon 535 911 809

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Eksploatacja i serwis

ROZRUCH I REGULACJA

W ramach procedury rozruchu należy sprawdzić, czy dana Centrala została wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i nie posiada uszkodzeń uniemożliwiających uruchomienie.

Rozruch i regulacja Central mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany i kompetentny personel techniczny, wyposażony w niezbędne przyrządy i urządzenia pomiarowe.

więcej

 

 

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Uwaga! Wszelkie prace konserwacyjne mogą zostać wykonane tylko i wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu.

Centrale wentylacyjne są to urządzenia przeznaczone do pracy ciągłej. Aby zapewnić ich długą i bezawaryjną pracę, konieczne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów.
Weryfikacja stanu poszczególnych podzespołów powinna być wykonywana według poniższych instrukcji, nie rzadziej niż w opisanych w nich interwałach czasowych. Po wykonaniu czynności przeglądowych należy wykonać pomiary kontrolne. Fakt wykonania czynności konserwacyjnych oraz regulacyjnych musi być odnotowany w karcie przeglądowej.

więcej

• Formularz serwisowy i zgłoś awarię

 

INFORMACJE SERWISOWE

Dodatkowe informacje na temat instalacji oraz eksploatacji urządzenia można uzyskać kierując pytania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 729 970 638.
W odpowiedzi pracownicy naszej firmy wskażą najbliższy autoryzowany serwis lub sporządzą ofertę na serwis z głównej centrali producenta.
W przypadku kontaktu z przedstawicielami producenta urządzenia, należy posługiwać numerami fabrycznymi jednostek umieszczonymi na obudowie urządzenia oraz w dołączonej dokumentacji.

Więcej

 

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja fabryczna, obejmująca urządzenia firmy Rotor-Vent, udzielana jest na okres 24 miesięcy (po podpisaniu umowy serwisowej gwarancja może ulec wydłużeniu do 60 miesięcy) od dnia sprzedaży Urządzenia. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy. Obowiązki gwaranta wykonuje Gwarant lub Autoryzowany Partner Serwisowy na jego zlecenie.

 Więcej

 

 

ZGŁOSZENIE AWARII URZĄDZENIA

W Karcie Zgłoszenia Usterki powinny znaleźć się następujące informacje:

  • adres obiektu,
  • dane Firmy zgłaszającej usterkę,
  • Scan lub zdjęcie protokołu przeglądowego,
  • dane i kontakt do właściciela urządzenia lub osoby uprawnionej do decyzji w sprawach urządzenia,
  • nr fabryczny urządzenia (np. L-20-306). Numer znajduje się na tabliczce znamionowej centrali oraz w dokumentacji urządzenia, na karcie przeglądowej i gwarancyjnej,
  • dokładny opis usterki.

Kartę po wypełnieniu należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W odpowiedzi na zgłoszenie, pracownik serwisu skontaktuje się ze wskazaną na karcie osobą, w celu ustalenia szczegółów zdarzenia i uzgodnienia ewentualnej formy i terminu prac serwisowych. Każda wizyta serwisowa zawsze jest zakończona protokołem z odpowiednim wpisem do karty przeglądu serwisowego, który należy udostępnić serwisantom.
W przypadku pogwarancyjnego serwisu central, wyjazd serwisu jest w pełni płatny. Koszt wyjazdu i zakres prac serwisu zostaje określony przed wyjazdem serwisu na obiekt.
Zgłoszenie jest analogiczne jak w przypadku serwisu gwarancyjnego, tzn. należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Usterki, zeskanować i przesłać e-mailem.

Więcej